Hands-on Management

DANPRO Steel Construction A/S grundfilosofi “Hands-on Management” bygger på firmaets ledelsesstil og medarbejdernes mange års erfaring.

”Hands-on Management” er også udgangspunktet for ledelse af vores entrepriser. Desuden er vores tilgang til styring af entrepriserne, at vi ved, hvad vi har at gøre med, og vi typisk har prøvet det tilsvarende tidligere.

Vores projektledere er omdrejningspunktet og dermed den ansvarlige for hele entreprisen. Der bruges tid til at interagere direkte med kunden, samarbejdspartnerne (leverandører og underentreprenører), medarbejderne og myndigheder.

Projektlederen, samarbejdspartnere og øvrige medarbejdere fra firmaet som er med i entreprisen, er med til at identificere mulige projektrelateret konflikter. Ved at holde fokus på eventuelle konflikter og ved at stå samme for at søge løsningsmuligheder vil kunden se os som en medspiller.

At være åben over for både gode og dårlige ideer er en naturlig del af den praktiske lederstil. ”Hands-on Mangament” anerkender også værdien af andres input til mulige løsninger.