Logistik

Logistik omfatter kunsten og videnskaben omkring håndtering og styring af flow af informationer, varer og andre ressourcer.

Logistik inkluderer den strategiske håndtering af indkøb, transport, grej, lagring af råvarer, materialer, halvfabrikata og færdigvarer samt de hertil knyttede informations flow på en sådan måde, at det fremtidige overskud maksimeres, så vi derved kan giver en konkurrencedygtig pris til vores kunder. 

Kunden skal se det som en omkostningseffektiv levering af det bestilte.