Pakning

DANPRO Steel Construction A/S udfører delvist tilsyn med pakning af byggesættene, eller står selv for pakningen. 

Hvor der er kontrol til 3. parts kontrol af pakningen, står vi gerne for koordinering af dette. Vi sikrer os, at stålet er forsvarligt surret til transport. 

Desuden sikrer vi os også, at der kun er brugt godkendt træ til emballage, hvor dette er et lovmæssige krav eller et krav fra bygherren.